Hỗ Trợ

Bảng Giá Đất Tỉnh Lâm Đồng Giai Đoạn 2020-2024 ( Quyết Định 02/2020/QĐ-UBND)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——-Số: 02/2020/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Lâm Đồng, ngày 22 tháng 01 năm 2020     QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 – 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM …

Bảng Giá Đất Tỉnh Lâm Đồng Giai Đoạn 2020-2024 ( Quyết Định 02/2020/QĐ-UBND) Read More »